Ändringar i regelverket avseende återställningar. Se kommunens hemsida för mer information.