Efter systemunderhållet den 25/9, har vi upptäckt att visa användare får problem med kartan pga inställningar i webb-läsaren. Om det visas en meddelanderuta i kartan, stäng rutan och tryck Ctrl+F5.